Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Posted 26 10 17

Τιμολόγια ΔΕΚΟ

Read the rest of this entry »

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Posted 26 10 17

Δόμηση

 

Read the rest of this entry »

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Posted 26 10 17

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Read the rest of this entry »

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Posted 26 10 17

Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας

Ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α')

Πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας, δηλαδή τη χορήγηση δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή ή συμβολαιογράφου, σε υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου κάθε βαθμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διαφορές διαζυγίου, διατροφής, επιμέλειας κι επικοινωνίας, προσβολής, αναγνώρισης πατρότητας κ.α.

Τη νομική βοήθεια δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της ΕΕ, αλλά και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Η υποβολή αιτημάτων γίνεται στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία (ή για ποινικές υποθέσεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου που εκκρεμεί η υπόθεση)

Read the rest of this entry »

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Posted 26 10 17

Πρόσβαση σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ (Στην ουσία είναι ένα ταμείο που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, δηλαδή χρήματα τα οποία προορίζονται για την ανάπτυξη της χώρας).

ΚΥΑ.1.8010/ οικ.3.1413/ 09-6-2011 (ΦΕΚ1230 Β’/2011),όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 2.35832/01Κ.3.2401 (ΦΕΚ 3484 Β' /2012)

Βάσει μοριοδότησης παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς,Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) σε παιδιά, των οποίων οι μητέρες είναι άνεργες ή έχουν επισφαλή θέση εργασίας, ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, ή είναι εργαζόμενες (μισθωτές ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενες), καθώς και σε παιδιά με αναπηρία, εφήβους (και άτομα) με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία (κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται ευρύτατα) - ΕΕΤΑΑ - Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Αιτήσεις υποβάλλονται σε Σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ανήλικοι αλλοδαποί

 

Read the rest of this entry »

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Posted 26 10 17

Λόγω αναπηρίας

Προβλέπεται (υπό προϋποθέσεις) και εφόσον έχει διαπιστωθεί από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) συγκεκριμένο ποσοστό και μορφή αναπηρίας, η παροχή:

Read the rest of this entry »

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Posted 26 10 17

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Read the rest of this entry »

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Posted 26 10 17

Υγεία - Περίθαλψη

Read the rest of this entry »

Οδηγός δικαιωμάτων & παροχών για ευάλωτες ομάδες απο τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ .

 

Η οικονομική κρίση και η παρατεταμένη λιτότητα των τελευταίων ετών έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ένα μεγάλο αριθμό πολιτών και ιδιαίτερα στους πολίτες που ανήκουν στις ευάλωτες (ή ευπαθείς) ομάδες πληθυσμού[1].

Η απουσία ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των ομάδων αυτών επιτείνει ένα πάγιο έλλειμμα πληροφόρησης ενώ καθιστά τα προβλήματα εντονότερα, αφού οι πολίτες που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, δεν μπορούν να τα ασκήσουν.

Η εμπειρία της Αρχής από τις αναφορές των πολιτών καταδεικνύει πράγματι ότι μεγάλος αριθμός πολιτών όχι μόνο δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του ή τις παροχές που δικαιούται αλλά ούτε και αν εντάσσεται στις ομάδες των ευάλωτων πολιτών, που είναι οι εξής[2]

Άστεγοι, άνεργοι/μακροχρόνια άνεργοι, φτωχοί, άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), πάσχοντες από σοβαρά παθολογικά προβλήματα ή ψυχικές ασθένειες, αποφυλακισμένοι, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικοί, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, ρομά/τσιγγάνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικοι παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (traffiking), πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς).

Αυτό το έλλειμμα πληροφόρησης, επιχειρεί να καλύψει κατά το δυνατόν η πρωτοβουλία σύνταξης ενός Οδηγού Δικαιωμάτων & Παροχών για ευάλωτες ομάδες, που ξεκίνησε με τη συμβολή της Βοηθού Συνηγόρου κυρίας Μαίρης Κοτρωνιά και πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Αρχής. Ο Οδηγός καταγράφει τη σχετική πληροφορία με βάση την εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη από τη διερεύνηση αναφορών των πολιτών. Αν και λήφθηκε μέριμνα να είναι πλήρης, δεν ισχυρίζεται ότι είναι εξαντλητικός. Θα ενημερώνεται όμως τακτικά με νέες πληροφορίες και είναι διαθέσιμος στον ιστοχώρο www.synigoros.gr.

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη

 [1]Δηλ. σε ομάδες που υφίστανται υψηλό κίνδυνο να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (βλ ενότητα ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ).

[2]Η απαρίθμηση των πληθυσμιακών ομάδων βασίζεται κυρίως σε στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (βλ. ενότητα ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ).

Σύνταξη Οδηγού

Μάριος Πρωτοπαπάς

Άρτεμις Καλαβάνου

Στη συγκέντρωση του υλικού συνέβαλαν οι Ειδικοί Επιστήμονες της Αρχής Σχεδιασμός έκδοσης

Ρόδω Ανδριάνη