Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Posted 26 10 17

Λόγω αναπηρίας

Προβλέπεται (υπό προϋποθέσεις) και εφόσον έχει διαπιστωθεί από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) συγκεκριμένο ποσοστό και μορφή αναπηρίας, η παροχή:

Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας

ΥΑ Γ4α/Φ225/161, ΦΕΚ Β’ 108/1989, όπως έχει τροποποιηθεί από τις Προνοιακές Υπηρεσίες των Δήμων σε ανασφάλιστους ή έμμεσα ασφαλισμένους και σε ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα,

Παραπληγικού Επιδόματος

ενδεικτικά ΥΑΠ3α/Φ.27/Γ.Π. οικ.124095, (ΦΕΚΒ’1594/2002)από τις Προνοιακές Υπηρεσίες των Δήμων σε ανασφάλιστους τετραπληγικούς - παραπληγικούς - υπερήλικες του ΟΓΑ - ακρωτηριασμένους και δημόσιους υπάλληλους παραπληγικούς - ακρωτηριασμένους (Ν. 1284/1982, άρθρο 3, παρ. 1, ΦΕΚ114 Α’),

Παραπληγικού Επιδόματος

Ν. 1140/1981, άρθρο 42, ΦΕΚ 68 Α’ ή Ν. 3232/2004 άρθρο 5, ΦΕΚ 48 Α’ ή Ν. 3518/2006, άρθρο 61, ΦΕΚ 272 Α’ από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε ασφαλισμένους ή στα μέλη της οικογένειας τους,

Επιδόματος ή προσαύξησης στη σύνταξη λόγω απόλυτης αναπηρίας - όχι λόγω γήρατος

Ν.1140/81, άρθρο 42, παρ. 3, ΦΕΚ 58 Α’από Ασφαλιστικούς Φορείς σε συνταξιούχους, και

Ειδικότερων επιδομάτων

ΚΥΑ Π4Υ/Φ.421/Φ.422.Φ.423.Φ.221. οικ. 6286/1997 ΦΕΚ 997Β’, τροποποίηση επιδότησης σε τυφλά-κωφάλαλα-βαριά νοητική καθυστέρηση (ΒΝΚ)   και ανασφάλιστα παραπληγικά-ακρωτηριασμένα άτομα),σε άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένα και /ή σπάνια νοσήματα ή μορφές αναπηρίας ή ειδικές περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας

Ενδεικτικά:

αιματολογικά νοσήματα

ΥΑΔ29α/Φ.32.Γ.Π.οικ.ιο8ϋ7/53θ, ΦΕΚ 1271 Β’/2013

εγκεφαλική παράλυση Γ4α/Φ224/οικ.1434, ΦΕΚΒ’ 441/1984

βαριά νοητική καθυστέρηση, σύνδρομο DOWN, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

ΥΑ  Γ4/Φ 12/οικ 1930, ΦΕΚ Β’ 724/1982,ΥΑ 2070228/7908/0022,ΦΕΚΒ’ 700/1989,ΥΑΔ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531 ΦΕΚΒ’ 96 5/2013

τυφλότητα

Ν.958/1979, ΦΕΚ 191 Α' και ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529, ΦΕΚ Β’1189/2013

κωφαλαλία

ΥΑ Δ3β/423/73, 193/1979, ΦΕΚ Β’143/1979 και ΥΑ Γ4/Φ.112/01Κ/1929/1982, ΦΕΚ 724 Β’/1982

παράλυση - ακρωτηριασμός των κάτω άκρων

ΥΑ Γ4α/Φ15/849/ 1988 (ΦΕΚ 168/Β’), ΥΑ Π3α/Φ.15/ΓΠοικ. 88483/2008 (ΦΕΚ 1313 Β’/2008), Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213 Α’)

ινσουλινοεξάρτηση

ΥΑΔ29α/Φ.32.Γ.Π.οικ. 10804/528/ ΦΕΚ Β’ 1189/2013)

νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

ΥΑΔ29α/Φ.32.Γ.Π.οικ. 10804/528/ ΦΕΚ Β’ 1189/2013

Η υποβολή αιτημάτων γίνεται προς τις Προνοιακές Υπηρεσίες των Δήμων κατοικίας των δικαιούχων

Επίδομα απροστάτευτων παιδιών

Ν. 4051/60 (ΦΕΚ 68 Α') και ΠΔ 108/83 (ΦΕΚ 49 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 148/97 (ΦΕΚ 127 Α’)

Παιδιά ορφανά ή που στερούνται της πατρικής προστασίας για οποιονδήποτε λόγο δικαιούνται, έως το 16° έτος της ηλικίας τους, μηνιαία οικονομική ενίσχυση ύψους 44 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 235 ευρώ για οικογένεια έως 3 μελών (προσαυξανόμενο κατά 20 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, αφαιρουμένου του ποσού που τυχόν καταβάλλεται για ενοίκιο), ή γενικώς το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρόνοιας των Δήμων

Σχολικό Επίδομα

Ν. 3016/2002, άρθρο 27, παρ.3 (ΦΕΚ 110 Α’)

Σε οικογένειες ( συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ, καταβάλλεται εισοδηματική ενίσχυση 300 ευρώ ετησίως, για κάθε παιδί που φοιτά σε δημόσιο σχολείο στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως το 16° έτος της ηλικίας του.

Η υποβολή αιτημάτων γίνεται στις Διευθύνσεις των οικείων (Δημοτικών) σχολείων

 Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων

Ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, παρ.ΙΑ2 (ΦΕΚ222 Α’)

Χορηγείται από τον ΟΓΑ σε όλες τις οικογένειες που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν από ένα εξαρτώμενο τέκνο και άνω και το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 18.000 ευρώ. Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με συγκεκριμένα κριτήρια.

Για τη χορήγησή του απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσω του ΤΑΧΙSΝΕΤ από τον υπόχρεο της οικογένειας

Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών

Ν. 4141/2013 άρθρο 40 (ΦΕΚ 81 Α')

Καταβάλλεται από τον ΟΓΑ σε όλες τις οικογένειες που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Το ύψος του επιδόματος είναι σταθερό.

Για τη χορήγησή του απαιτείται η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21 μέσω του ΤΑΧΙSΝΕΤ από τον υπόχρεο της οικογένειας