Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Καθήκοντα Σχολικών Συμβούλων

Posted 28 10 17

Καθήκοντα Σχολικών Συμβούλων

Αρ.Πρωτ.Φ.354.11/121/123215/Δ1/04-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Δ’
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης, Μ. Ντούσσα
Τηλ: 210-3442125,210-3443258
Fax: 210-3442897,210-3442266
Mail: dppe(ΑΤ)ypepth.gr, stelexi(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ:« Καθήκοντα Σχολικών Συμβούλων »

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.1304/1982, σε συνδυασμό με την αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ αρ. 1340/Β) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, από τις οποίες προκύπτει ότι o σχολικός σύμβουλος συνεργάζεται όχι μόνο με το διευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό συμβούλιο του κάθε σχολείου της περιοχής αρμοδιότητάς του, αλλά και με το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ακόμη και με τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής του. Ακόμη, ο σχολικός σύμβουλος συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών, για την επιμόρφωση των οποίων αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο και διαχειρίζεται την εκπαιδευτική πολιτική στην περιοχή ευθύνης του. Επιπλέον, συμμετέχει σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής σύμφωνα με σχετικές διατάξεις, συμμετέχει στις επιτροπές προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, στη διαδικασία αναβαθμολόγησης των γραπτών, τοποθετείται ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής σε Π.Ε.Κ., συνέρχεται σε κοινές συντονιστικές συσκέψεις με άλλους σχολικούς συμβούλους κ.λ.π.

Από τα ανωτέρω καθήκοντα και αρμοδιότητες προκύπτει ότι οι σχολικοί σύμβουλοι ασκούν τα καθήκοντά τους τόσο εντός των σχολείων και σε συνάφεια με τη διδασκαλία σε αυτά, όσο και εκτός των σχολικών μονάδων.

Επομένως με την έναρξη του νέου σχολικού έτους και λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζει ο Σχολικός Σύμβουλος στην εκπαιδευτική διαδικασία, η συνεχής παρουσία στην έδρα του τόσο εντός όσο και εκτός των σχολικών μονάδων κρίνεται απολύτως απαραίτητη, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σε περίπτωση που Σχολικός Σύμβουλος απουσιάζει με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2δ του άρθρου 2 και της παρ. 2εii του άρθρου 5 της ίδιας ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2341
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. Φ.353.1/28/126721/Δ1
Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 (Φ.Ε.Κ. 1667 τ. Β΄/5−7−2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄) όπως συμπλη
ρώθηκε − τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ.353.1/1/4517/Δ1/17−1−2003 (ΦΕΚ 64 τ. Β΄), 132947/Γ6/27−11−2003 (1809 τ.Β΄), 33240/Γ6/1−4−2005 (ΦΕΚ 470 τ. Β΄), Φ.353.1/3/102865/Δ1/4−10−2005 (ΦΕΚ 1461 τ. Β΄), Φ.353.1/135/147696/Δ1/21−12−2007 (ΦΕΚ 2487 τ. Β΄) 84172/ΙΒ/13−7−2010 (ΦΕΚ 1180 τ. Β΄) και Φ.353.1/17/81587/Δ1/17−7−2012 (ΦΕΚ 2214 τ. Β΄) ως εξής:

Στο άρθρο 10, στην παράγραφο 2 συμπληρώνεται εδάφιο στ΄, ως εξής:

«στ.α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. Το Ε.Ω.Π., για την Α/θμια Εκπαίδευση υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίγραφα, ο οποίος αφού το εγκρίνει επιστρέφει ένα εγκεκριμένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αποστέλλεται για ενημέρωση στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες στη σύνταξη του Ε.Ω.Π., ο Σχολικός Σύμβουλος δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση του, οι οποίες και εφαρμόζονται από το Σύλλογο των διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας.

στ.β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. Το Ε.Ω.Π. εγκρίνεται από το Σχολικό Σύμβουλο που έχει την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ένα εγκεκριμένο αντίγραφο επιστρέφεται στο σχολείο.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.)»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ