Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ABA - Lovaas (Άμπα - Λόβας)

 

Λογότυπο προγράμματος ABA-LovaasΤο πρόγραμμα ΑΒΑ - Lovaas (μεταφράζεται "Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς" του Καθηγητή Λόβας, προφέρεται δε: Άμπα ή Έι Μπι Έι) αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη πρώιμη εντατική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό. Από αυστηρά ατομικό, αρχικά, το πρόγραμμα στοχεύει στη γενίκευση των γνώσεων με τη βοήθεια των γονέων ενώ αργότερα συνεχίζεται στο σχολείο. Το πρόγραμμα ABA-Lovaas (Lovaas' Applied Behavioural Analysis) υλοποιήθηκε από τον Δρ. Ivar Lovaas στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) των ΗΠΑ.

Πολύ συχνά, η αρχική εκπαίδευση στο πρόγραμμα γίνεται σε κάποιον χώρο κοντά στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού (πιθανώς στο δωμάτιό του παιδιού) με διάρκεια από 10 έως 40 ώρες την εβδομάδα.


Η πρώιμη εντατική παρέμβαση στα αυτιστικά παιδιά είναι μία θεραπευτική προσέγγιση του αυτισμού, που έχει παρουσιάσει θεαματικά αποτελέσματα στη θεραπεία της αυτιστικής διαταραχής.


Μελέτες της τελευταίας εικοσαετίας έχουν υπογραμμίσει τα σημαντικά αποτελέσματα στην επικοινωνία, λεκτική και μη, στην ομαλή ένταξή τους στο σχολείο και στο κοινωνικό σύνολο καθώς και στην καθημερινή γενική λειτουργικότητά τους. Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς βασίζεται στις γενικές αρχές του συμπεριφορισμού, όπου θεωρεί ότι η συμπεριφορά μας οφείλεται στη μάθηση και γι' αυτή χρησιμοποιεί την επιβράβευση και όχι την τιμωρία αλλά την αγνόηση, για τη μη επιθυμητή συμπεριφορά. Έχει αναλύσει τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών χωρίς αυτιστική διαταραχή και τα τεμαχίζει σε μικρότερα στάδια για να διδάξει το παιδί με αυτισμό, προσαρμοσμένο πάντοτε στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Περισσότερα για το ABA-Lovaas στον ιστοτόπο www.lovaas.com

Το πιο δημοφιλές πρόγραμμα εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς ξεκίνησε από τον Lovaas το 1970, ο οποίος εφάρμοσε στις Η.Π.Α. το "Young Autistic Project", χρησιμοποίησε ένα εντατικό και δομημένο πρόγραμμα συμπεριφοράς που εφαρμόζεται από ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, αρχικά σε μια ομάδα ιδρυματοποιημένων παιδιών με αυτισμό. Κύριος στόχος του ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των συμπεριφοριστικών μεθόδων παρέμβασης στην αντιμετώπιση του αυτισμού. Τότε δέχτηκε την επίκριση πολλών συναδέλφων του, οι οποίοι υπερασπίζονταν την ψυχοδυναμική προσέγγιση. Εν συνεχεία άρχισε να δουλεύει με μικρότερα παιδιά  στο σπίτι τους και με την ενεργό συμμετοχή των γονιών τους.

Η τροποποίηση της συμπεριφοράς σύμφωνα με τον Lovaas βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ανταμοιβή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης μιας επιθυμητής συμπεριφοράς, ενώ η τιμωρία μειώνει την εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς. (Καλύβα, 2005, Γενά, 2002) Το θεωρητικό υπόβαθρο της προσέγγισης βασίζεται στο ότι όλες οι συμπεριφορές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μάθησης (Skinner). (Lovaas, 1987)

Επομένως το ABA - Lovaas αποτελεί μια διαδεδομένη πρώιμη εντατική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό. Από ατομικό, αρχικά το πρόγραμμα στοχεύει στη γενίκευση γνώσεων με τη βοήθεια των γονέων. Το πρόγραμμα διαρκεί πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα για 2 χρόνια. Ακόμη ξεκινά από την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων λόγου και αυτοεξυπηρέτησης και στη συνέχεια διδάσκονται σταδιακά μη λεκτικές και λεκτικές δεξιότητες μίμησης και η εδραίωση της απαρχής της ενασχόλησης με παιχνίδια. Για να είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να εμπλέκονται όλα τα άτομα που εργάζονται με το παιδί.

Ο Lovaas προτείνει τα εξής βήματα:

 1. Δημιουργία αρμονική σχέσης
 2. Επέκταση της πρόσληψης της γλώσσας με τη χρήση δομημένου λόγου
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μίμησης – μη λεκτικής σωματικής μίμησης
 4. Ανάπτυξη της μίμησης στο παιχνίδι ρόλων
 5. Ανάπτυξη της λεκτικής μίμησης

Η κριτική του προγράμματος

Το ABA είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από αυτά:

 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται συγκεκριμένα σε παιδιά με αυτισμό και λαμβάνει υπόψη του τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών.
 • Παρέχει στους γονείς κάθε είδους υποστήριξη.
 • Η εκπαίδευση στοχεύει σε συμπεριφορές που μπορούν να μετρηθούν.
 • Χρησιμοποιούνται σταδιακά βήματα και συχνές επαναξιολογήσεις της προόδου των παιδιών και των στόχων της παρέμβασης.
 • Οι γονείς θεωρούν ότι το σύστημα αμοιβών είναι πολύ βοηθητικό.
 • Οι γονείς λαμβάνουν μέρος στη θεραπεία. (Lovaas, 1987, Slomins, 2002)

Ωστόσο, παρουσιάζονται και ορισμένα μειονεκτήματα της μεθόδου, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού κατά την επιλογή της μεθόδου:

 • Η εκπαιδευτική μέθοδος του ΑΒΑ διαφέρει από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην τάξη, διότι στηρίζεται στην εξατομικευμένη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου όταν τα παιδιά μετακινούνται σε τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, υπάρχει πρόβλημα.
 • Τα πρώιμα γλωσσικά προγράμματα ξεκινούν με τη διδασκαλία διαταγών και σημάτων, αλλά αγνοούν το σημασιολογικό τμήμα της γλώσσας.
 • Τα παιδιά δε μαθαίνουν τις λέξεις μέσα από ήχους, που τις απαρτίζουν, αλλά ως σημασιολογικά στοιχεία. Επομένως μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην προσωδία του λόγου.

Συμπερασματικά, η μέθοδος ΑΒΑ απευθύνεται σε βαριές περιπτώσεις του αυτισμού με σκοπό να μειωθούν οι διαταρακτικές συμπεριφορές, ωστόσο δεν ενδείκνυται για τη διδασκαλία της γλώσσας ή για παιδιά με σύνδρομο Αsperger. (Slomins, 2002)

Πηγές: ΕΔΡΑ, ABA - Lovaas

Με αφορμή το άρθρο της Καθημερινής για το πώς το πρόγραμμα ΑΒΑ - Lovaas θεραπεύει ...τον αυτισμό, θυμίζουμε μερικά βασικά για το τι είναι το πρόγραμμα, πού σκοπεύει και σε ποιές περιπτώσεις ταιριάζει να εφαμοστεί. 

Αυτιστικό παιδί θεραπεύθηκε

THE NEW YORK TIMES | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μπορεί να κερδηθεί η μάχη, φαίνεται να λέει ο Νίκολας Πίντερ που έχει διαγνωστεί ως πάσχων από αυτισμό.Μπορεί να κερδηθεί η μάχη, φαίνεται να λέει ο Νίκολας Πίντερ που έχει διαγνωστεί ως πάσχων από αυτισμό. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: "...Μπορεί να κερδηθεί η μάχη, φαίνεται να λέει ο Νίκολας Πίντερ που έχει διαγνωστεί ως πάσχων από αυτισμό." Διαβάστε το άρθρο της Καθημερινής εδώ.

Λογότυπο προγράμματος ABA-LovaasΤο πρόγραμμα ΑΒΑ - Lovaas (μεταφράζεται "Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς" του Καθηγητή Λόβας, προφέρεται δε: Άμπα ή Έι Μπι Έι) αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη πρώιμη εντατική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό. Από αυστηρά ατομικό, αρχικά, το πρόγραμμα στοχεύει στη γενίκευση των γνώσεων με τη βοήθεια των γονέων ενώ αργότερα συνεχίζεται στο σχολείο. Το πρόγραμμα ABA-Lovaas (Lovaas' Applied Behavioural Analysis) υλοποιήθηκε από τον Δρ. Ivar Lovaas στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) των ΗΠΑ.

Πολύ συχνά, η αρχική εκπαίδευση στο πρόγραμμα γίνεται σε κάποιον χώρο κοντά στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού (πιθανώς στο δωμάτιό του παιδιού) με διάρκεια από 10 έως 40 ώρες την εβδομάδα.